IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Hva er registrert fra før?

Sjekk hva som er registrert av patenter, design og varemerker i Norge, Europa og internasjonalt.

Sjekk om ideen din er ny

Før du investerer mye tid og penger på å utvikle og beskytte ideen din, bør du sjekke om andre allerede har rettigheter knyttet til noe tilsvarende. Søk i ulike databaser kan også gi deg verdifull informasjon om markedsmuligheter og om det er grunnlag for å oppnå rettigheter innen patent, varemerke og design.

 

Sjekk rettigheter i Norge

  • Patentstyrets søketjeneste: Her finner du alle norske søknader og registreringer av patenter, design og varemerker i Norge.  

  • Navnesok.no: Her kan du sjekke om både domenenavn, foretaksnavn og varemerke er ledig - alle tre i ett søk. 

  • Foretaksregisteret i Brønnøysund: Her kan du sjekke om navnet er i bruk som foretaksnavn. 

  •  www.norid.no: Her kan du sjekke om navnet er i bruk som norsk domenenavn under .no-domenet.  

 

Sjekk rettigheter internasjonalt

Det finnes flere aktuelle databaser for å sjekke hva som allerede er søkt og registrert av patenter, design og varemerker i markeder utenfor Norge.  

Se oversikt over internasjonale databaser på nettsiden til Patentstyret  

 

Ønsker du hjelp til å søke i databaser?

Patentstyret kan gi deg veiledning. . Ta kontakt med kundesenteret vårt  og vi hjelper deg videre.