IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Hva er registrert fra før?

Sjekk hva som er registrert av patenter, design og varemerker i Norge, Europa og internasjonalt.

Her kan man søke for å finne hva som er registrert av rettigheter fra før. Informasjonen kan påvirke hvilke valg bedriften vil ta.

Norge

Sjekk om ideen din er ny

Søk i Patentstyrets database for patent-, varemerke- og designregistrering

Webinar: Gi prosjektet en god start

Webinar: Praktisk bruk av utvalgte IPR-verktøy

Filmene er hentet fra Patentstyrets webinar «Fra idé til forretning» våren 2018. 

Sjekk om navnet er ledig

Navnesøk - Domenenavn, foretaksnavn og varemerke - i ett søk

Tjenesten er ment for deg som skal starte eller som driver en bedrift. Den gjør det enkelt å sjekke om et navn du ønsker deg er opptatt eller i konflikt med navn som allerede er registrert, enten det er domenenavn, foretaksnavn eller varemerker.

 

Internasjonalt

Varemerke

 • World Intellectual Property Organization Madrid system søk. Ønsker du å søke beskyttelse i flere land, kan det være enkelt og billig å levere inn en internasjonal søknad ved bruk av Madrid-protokollen. WIPO tilbyr søk i alle internasjonale registreringer.
   
 • European Union EUIPO søk.  EU-varemerke tilbyr beskyttelse i alle land som er medlem av EU (omfatter ikke EØS-land). Her kan du søke etter merker, design, fullmektiger, innehavere og avgjørelser.
   
 • World Intellectual Property Organization Global Brand Database. Global Brand Database dekker internasjonale varemerkesøknader via Madrid-protokollen og varemerker fra enkelte andre land. Her finner du også opprinnelsesmerker og offentlige emblemer. Dette er den eneste ikke-kommersielle databasen hvor det er mulig å søke på visuelt like merker.
   
 • TMview: TMview er en plattform hvor varemerker fra alle EU-land, Norge, USA og flere andre land, i tillegg til OHIM og WIPO, gjøres tilgjengelig. Ett søkeverktøy for alle deltakende land fritt tilgjengelig på flere språk.

Design

 • World Intellectual Property Organization - Hague Express søk. Ønsker du å søke beskyttelse i flere land, kan det være enkelt og billig å levere inn en internasjonal søknad ved bruk av Genève-avtalen. WIPO tilbyr søk i alle internasjonale registreringer.
   
 • European Union, EUIPO søk.  EU-design tilbyr beskyttelse i alle land som er medlem av EU (omfatter ikke EØS-land). Her kan du søke etter merker, design, fullmektiger, innehavere og avgjørelser.
   
 • Designview. Designview har som mål å bli en plattform hvor design fra alle 27 EU medlemsland i tillegg til OHIM og WIPO gjøres tilgjengelig. Ett søkeverktøy for alle deltakende land fritt tilgjengelig på flere språk.

Patent

Se EPOs guide for å gjøre søk
 

 • EPO European Patent Office Internasjonalt søk 
  esp@cenet EPO tilbyr et nettverk av databaser for patent. Her kan du velge for eksempel om du vil søke i EPO sin base, som er den mest omfattende, eller velge tilgang via et annet lands patentverk.
   
 • World Intellectual Property Organization søk  
  Patentscope  WIPO tilbyr søk i internasjonale patentsøknader. Konvensjonen om patentsamarbeid (Patent Cooperation Treaty - PCT) er en verdensomfattende ordning for forenklet innlevering og behandling av patentsøknader.
   
 • Google Patent søk Et søk etter patenter kan gjerne starte i Google. Her finnes EP-, US- og internasjonale patenter, samt patenter fra enkelte andre myndigheter. Her får du også oversikt over tidligere kjent teknikk fra ikke-patentlitteratur. 
   
 • PatFT: Patents United States Patent and Trademark Office tilbyr søk i sine patenter i fulltekst fra 1976.