IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Patentkalkulator

Patentkalkulator

Denne veiviseren gir en forenklet oversikt over kostnadene ved patentering. I kostnadsanslagene inngår det avgifter og gebyrer, utgifter til rådgiver/fullmektig, oversettelser m.m.. Det er tatt utgangspunkt i en enkel patentsøknad, som ikke overstiger antall sider og patentkrav dekket av det vanlige søknadsgebyret. De oppgitte beløpene må kun ses på som veiledende og kan ikke erstatte en konkret beregning.

Du bør derfor konsultere en rådgiver for å få en mer presis vurdering av hva det faktisk vil koste deg å patentere oppfinnelsen din.

I tillegg til kostnadsoverslag vil kalkulatoren gi en oversikt over forskjellige søknadssystemer du kan benytte deg av ved internasjonale patentsøknader.

Noen forkortelser:

EPO = Det europeiske patentverket (European Patent Office)
PPH = Prioritert søknadsbehandling (Patent Prosecution Highway). Kan benyttes når en annen patentmyndighet som er tilsluttet ordningen har funnet søknaden patentbar.

Se ellers forklaringer i info-tekstene til hvert spørsmål

  • Starte med søknad i Norge?


  • Europa: Hvor mange EPO-medlemsland ønsker du patent i? (0-38)


  • Resten av verden: Hvor mange land utenfor EPO ønsker du patent i?


  • Antall PPH-land (0-25)


  • Har virksomheten 20 årsverk eller færre?