IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Kostnadskalkulator for varemerke

Kostnadskalkulator for varemerke

Denne veiviseren gir en forenklet oversikt over kostnadene ved å registrere et varemerke. I kostnadsanslagene inngår det avgifter og gebyrer, samt eventuelle utgifter til rådgiver, oversettelser m.m. Det er tatt utgangspunkt i en enkel varemerkesøknad, med én klasse. De oppgitte beløpene må kun ses på som veiledende og kan ikke erstatte en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for å få en mer presis vurdering av hva registreringen faktisk vil koste. I tillegg til kostnadsoverslag vil kalkulatoren også gi en oversikt over de forskjellige søknadssystemene du kan benytte deg av når du skal søke om varemerkeregistrering også i andre land enn Norge. Se ellers forklaring i info-tekstene til hvert spørsmål.

  • Starte med søknad i Norge?


  • Antall land utenfor Norge


  • Kun EU-søknad?