IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Kostnadskalkulator design

Kostnadskalkulator for design

Denne veiviseren gir en forenklet oversikt over kostnadene ved å registrere et design. I kostnadsanslagene inngår det avgifter og gebyrer, samt eventuelle utgifter til rådgiver, oversettelser m.m.

Det er tatt utgangspunkt i en enkel designsøknad, med ett bilde. De oppgitte beløpene må kun ses på som veiledende og kan ikke erstatte en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for å få en mer presis vurdering av hva registreringen faktisk vil koste.

I tillegg til kostnadsoverslag vil kalkulatoren også gi en oversikt over de forskjellige søknadssystemene du kan benytte deg av når du skal søke om designregistrering også i andre land enn Norge.

Se ellers forklaringer i info-tekstene til hvert spørsmål.

  • Søke bare i Norge?


  • Internasjonal søknad (Haag-avtalen). Antall land du vil ha med:


  • Ønsker du å utsette offentliggjøring?


  • Kun EU-søknad?