IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Zipip advokat AS


/link/caac1d28ae8a4e808fb55ccb753fc02e.aspx

  • Har tegnet ansvarsforsikring

Zipip er en norsk rådgiver for immaterielle rettigheter (IP) - og en ny måte å tenke IP på.

Zipip kombinerer ledende rådgiving med effektive prosesser for å gi små og mellomstore bedrifter kostnadseffektive rettigheter som sikrer deres konkurransefortrinn.