IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Zacco


/link/a089eda84af24b75ad8fc273a05f8a59.aspx

  • Har tegnet ansvarsforsikring
  • Sertifisert som European Patent Attorney

Zacco er et av Europas største fullserviceselskaper innen immaterielle rettigheter. Vi bistår klienter med teknisk, juridisk og strategisk rådgivning, herunder konflikthåndtering og rettslig bistand.

I tillegg til bistand med beskyttelse av immaterielle rettigheter tilbyr Zacco også sine klienter strategisk rådgiving med sikte på å øke deres konkurransefortrinn gjennom en profesjonell utnyttelse av disse rettighetene. Zacco dekker alle tekniske og juridiske områder innen immaterielle rettigheter, blant annet gjennom Advokatfirmaet Zacco AS.

Mange av Zaccos konsulenter er European Patent, Trademark og/eller Design Attorneys. Zacco har i overkant av 550 medarbeidere fordelt på kontorer i Norge, Danmark, Sverige, England , Tyskland og India.