IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

ZACCO NORWAY AS


/link/3edd498eead74cfcb3b9109d467ed842.gif
Navn på bedrift

ZACCO NORWAY AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo Rogaland Akershus Østfold Møre og Romsdal

Adresse

Besøksadresser:
Haakon VII´s gt 2, 0025 Oslo
Prof. Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger
Bjørnstadveien 16, 1712 Grålum
Borgundveien 340, 6009 Ålesund
Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller
Bergen Teknologioverføring, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen

Telefon

+47 22 91 04 00

Epost

info@zacco.com

Webadresse

www.zacco.no


Ingeniører og advokater i Zacco (tidl. Bryns Patentkontor) bistår med etablering og vern av rettigheter i alt fra startups til internasjonale konsern. Selskapet er del av Zaccogruppen - en av Europas største IP-konsulentselskap, med kontor i Skandinavia og Tyskland. Zacco har gjennom årene mottatt mange utmerkelser, herunder IP firm of the Year 2014.