IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Willis AS


/link/345037a6a62e4614a861c6ce208e7772.jpg
Navn på bedrift

Willis AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Forsikring

Fylke

Oslo

Adresse

Drammensveien 147 A

P.O. Box 344 Skøyen, 0213 Oslo

Telefon

+47 23 29 60 00

Epost

norwaymail@willis.com

Webadresse

www.willis.no/


Willis AS er en av landets ledende forsikringsmegler med hovedkontor på Skøyen i Oslo og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Larvik.

Selskapet er Norges eneste reelle leverandør av IPR forsikringsløsninger som sikrer at brudd på IP rettigheter kan forsvares effektivt og uten å påvirke bunnlinjen din unødvendig.

Den beskytter innovasjon ved å gi muligheten til å forfølge brudd på IP rettigheter uten at dette medfører verdireduksjon for din bedrift i mellomtiden.

Vårt forsikringsprodukt dekker selskaper av alle typer for deres eksponeringer ved brudd på immaterielle rettigheter.