IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Tenden Advokatfirma ANS


/link/dbcf9de65f9a491d9d3eef2a2be11391.jpg
Navn på bedrift

Tenden Advokatfirma ANS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter
Forsikring

Fylke

Oslo Vestfold

Adresse

Tønsberg: Anton Jenssens gate 2 (statens park)
Sandefjord: Thor Dahlsgt 1-4
Postadresse begge kontorer: Postboks 423, 3101 Tønsberg

Telefon

Sentralbord: 33 35 46 00 Direkte: Harald Bjelke: 950 38 034 eller Terje Dahl Svendsen 92 28 93 81

Epost

Harald Bjelke: hb@tendenadvokat.no eller Terje Dahl Svendsen: tds@tendenadvokat.no

Webadresse

www.tendenadvokat.no


Tenden Advokatfirma ANS er Vestfolds største advokatfirma, med spesialkompetanse innen en rekke rettsområder, deriblant immaterielle rettigheter (IPR).  Tenden har erfarne advokater med spisskompetanse innen opphavsrett, design, varemerker, markedsføringsrett, forretningshemmeligheter og patenter.  Vi bistår bl.a. forskningsmiljøer, grundere, teknologibedrifter og investorer med IPR-strategi, avtaler og eventuelle konflikter. Vi bistår også med søknader innen design og varemerker, og samarbeider med patentingeniører i andre firmaer ved patentsøknader og freedom to operate-vurderinger.