IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Tandbergs Patentkontor AS


/link/ace18d0bed8b4f8d9814f4c822c115ef.png
Navn på bedrift

Tandbergs Patentkontor AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo

Adresse

Kontoradresse: Rådhusgaten 26, 0151 Oslo

Postadresse: Pb 1570 Vika, 0118 Oslo

Telefon

+47 – 23 29 94 00

Epost

tandbergs@tandbergs.no

Webadresse

www.tandbergs.no/


Tandbergs Patentkontor er et av de fremste konsulentfirmaene innenfor IPR-rådgivning. Vi har bred og god kompetanse innenfor alle områder av immaterialretten. Tandbergs tilbyr både teknisk og juridisk bistand, samt strategisk rådgivning, i saker som gjelder patent, varemerke, design, opphavsrett, markedsføringsrett og domenenavn til utenlandske næringsdrivende i Norge, og norske næringsdrivende og oppfinnere i Norge og utlandet.