IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS


/link/7facb21cba1a49a9866995cde1837f73.aspx
Navn på bedrift

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Rettighetsområde

Design
Opphavsrett/åndsverk
Varemerke

Tjenesteområder

Beskyttelse av forretningshemmeligheter
Kjøp, salg og lisensiering av IP-rettigheter
Konflikt, håndhevelse og tvisteløsninger
Råd om IP-strategi
Utarbeidelse av juridiske avtaler
Utarbeidelse og fullmektig for søknad - design
Utarbeidelse og fullmektig for søknad - varemerke
Utføre IP Due Diligence

Adresse

Besøksadresse:
Nedre Storgate 19
3015 Drammen

Postadresse:
Postboks 294 Bragernes
3001 Drammen

Kontaktperson:
Kine Yngsdal Nystrøm

Telefon

+47 406 47 678

Epost

kmnystrom@eurojuris.no

Webadresse

www.svenssonnokleby.no


  • Har tegnet ansvarsforsikring

Svensson Nøkleby bistår ved kartlegging, sikring, forvaltning, utnyttelse og håndheving av immaterielle verdier. 

Vi bistår også ved utarbeidelse og implementering av strategi for immaterielle verdier. Våre advokater yter bistand til en rekke kunnskapsbaserte virksomheter og bistår med beskyttelse, kommersialisering og håndheving av immaterielle rettigheter som opphavsrettslig vernet materiale, varemerker, foretaksnavn, domenenavn, design, og forretningshemmeligheter.