IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS


/link/e85d0fd68a6c43d2bd9c9b2e7e2047a3.aspx
Navn på bedrift

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Rettighetsområde

Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo Akershus Østfold Buskerud

Adresse

POSTADRESSE:
Postboks 294 Bragernes,
3001 Drammen

BESØKSADRESSE:
Nedre Storgate 19,
3015 Drammen

Telefon

Sentralbord: +47 32 25 55 00, Kine Yngsdal Nystrøm direkte: +47 406 47 678

Epost

kmnystrom@eurojuris.no

Webadresse

https://www.svenssonnokleby.no/


Svensson Nøkleby er et drammensbasert advokatfirma med 50 erfarne medarbeidere. Vi er totalleverandør av juridiske tjenester til kunder over hele landet, med hovedvekt på forretningsjuridisk rådgivning og bistand til næringsklienter. Svensson Nøkleby har dyktige advokater som yter bistand til en rekke kunnskapsbaserte virksomheter og bistår med beskyttelse, kommersialisering og håndheving av immaterielle rettigheter som opphavsrettslig vernet materiale, varemerker, foretaksnavn, domenenavn, design og forretningshemmeligheter.