IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Sands Advokatfirma DA


/link/fffde33173a543209d623486015ab1c5.aspx

SANDS er et av landets ledende fagmiljøer innen immaterialrett. Vi bistår med sikring og forvaltning av dine immaterielle rettigheter.  Våre advokater har lang erfaring fra blant annet Patentstyret og rådgivningsmiljøer. Vi bistår med varemerke og designsøknader, generell IP rådgivning, IP strategi, utarbeidelse og forhandling av kommersielle avtaler, herunder konsortieavtaler, prosjektavtaler, samarbeidsavtaler, distribusjonsavtaler, lisens- og teknologioverføringsavtaler. Våre advokater går jevnlig i retten med IP-saker, herunder saker knyttet til patent, varemerke, design, opphavsrett og bedriftshemmeligheter. Vi holder gjerne et internforedrag for deg og din bedrift.