IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Protector IP AS


/link/74b2ce2eb3b5446b90f2637c68e8b4a5.aspx

  • Har tegnet ansvarsforsikring
  • Sertifisert som European Patent Attorney

Protector IP er et av Norges ledende og mest velrennomerte rådgivningsfirmaer innen immaterielle rettigheter.

Vi bistår norske og utenlandske virksomheter og forskningsmiljøer med strategisk rådgivning, beskyttelse og forvaltning av varemerker, design, patent og andre rettighetsområder.

Vi styrker våre kunders konkurransekraft. Der kunden skaper nye idéer og muligheter, sørger vi for at disse er beskyttet og kan utnyttes kommersielt.

Vår arbeidsform er personlig, direkte og tilpasset den enkelte kunde.

Vår kompetanse og erfaring muliggjør en helhetlig og strategisk tilnærming til hver enkelt kundes IP behov.