IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Protector Intellectual Property Consultants AS


/link/455a6898daaf4a24805384def979233c.gif
Navn på bedrift

Protector Intellectual Property Consultants AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo Rogaland Trøndelag

Adresse

Hovedkontor:
Oscars gate 20
0352 Oslo

Stavanger:
iPark
Professor Olav Hansonsvei 7A
4021 Stavanger

Trondheim:
Abels gate 5
7030 Trondheim

Telefon

Hovedkontor: 22 95 74 40 / Stavanger: 51 30 30 82 / Trondheim: 73 49 18 63

Epost

mail@protector.eu

Webadresse

www.protector.eu


Kalde hoder og varme hjerter

Protector tilbyr spisskompetanse innen jus og teknologi på hele det immaterialrettslige området. Våre European Patent Attorneys og advokater tilbyr teknisk, juridisk og strategisk bistand knyttet til utvikling, sikring, forvaltning og håndheving av immaterielle rettigheter.

Patent/ Varemerke/ De/ DOMENENAVN /FORETAKSNAVN/ MARKEDSRETT/ OPPHAVSRETT

Vi bistår mange av Norges største og mest innovative virksomheter og forskningsmiljøer i å optimalisere deres utnyttelse av immaterielle verdier i kommersiell virksomhet.

Protector er et av Norges største og ledende byråer når det gjelder utarbeidelse av nye, norske patent- og varemerke søknader. Vi har erfarne rådgivere og administrasjons­medarbeidere, og et sikkert og skreddersydd datasystem for saksbehandling og fristoppfølging.

Vi representerer våre kunder overfor nasjonale og internasjonale patent- og varemerkemyndigheter, klageorganer og domstoler og vi har et stort og solid internasjonalt nettverk som sikrer våre kunders interesser i utlandet.