IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Pretor Advokat AS


/link/83c4a25849df43b8b2ffdfb6aaee82e5.aspx

Pretor Advokat er ett av Trondheims ledende advokatfirmaer med spisskompetanse innen forretningsjuridiske problemstillinger, herunder innen IP.

Av aktuelle tjenester innen IP bistår våre advokater med å etablere gode strategiprosesser for å sikre IP, og å avverge IP-konflikter. Eksempelvis nevnes bistand med å gjennomføre forundersøkelser før nye varemerker og foretaksnavn tas i bruk. Våre advokater bistår også i søknader om etablering av varemerke- og designrettigheter, med vedlikehold av IP rettigheter, forhandlinger tilknyttet IP, i due diligenceprosesser og i tvisteløsning. Videre også i forbindelse med selskapsstrukturering og i forbindelse med avtaler som sikrer god ivaretakelse av IP, så som arbeidsavtaler, produksjonsavtaler, utarbeidelse av aksjonæravtaler mv.

Advokatfirmaets kunder strekker seg over hele landet, på tvers av bransjer og størrelser. Pretor har en målsetning om å bidra til å styrke innovasjonen i regionen og er derfor aktiv innenfor flere av regionens oppstartmiljø.

Om du ønsker rådgivning fra noen av våre engasjerte advokater, - ta gjerne kontakt!