IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Plougmann Vingtoft


/link/45aab58ccf35476c9092106750f003a4.aspx

  • Har tegnet ansvarsforsikring
  • Sertifisert som European Patent Attorney

Plougmann Vingtoft er et av Skandinavias ledende konsulentfirmaer innen håndtering, beskyttelse, håndhevelse, kommersialisering og strategisk bruk av IPR (patenter, varemerker og design). Vi setter IPR på dagsordenen hos våre kunder og gir hver dag råd til bedrifter om hvordan de skal beskytte og ivareta sine gode idéer.

I et kunnskapssamfunn er nye idéer og oppfinnelser fundamentet for mange suksessfulle virksomheter, og nettopp derfor er det ofte av avgjørende betydning for virksomhetens konkurranseevne å sikre sine IPR-rettigheter. Her kan Plougmann Vingtoft bidra med mye ved å gi råd, veilede og navigere virksomhetene i det globale IPR-systemet, slik at de kan treffe de riktige beslutningene og beskytte sin forretning på best mulig måte.