IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

PLOUGMANN & VINGTOFT


/link/93ce02306f9547c3ac630e4a6da1e377.gif
Navn på bedrift

PLOUGMANN & VINGTOFT

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo Hordaland

Adresse

Oslo:

PO Box 1003 Sentrum 

0104 Oslo

 

Besøksadresse:

Nedre Vollgate 4

0158 Oslo

 

Bergen:

Strandgaten 209   

5004 Bergen

Telefon

22 00 74 30

Epost

pv@pv.eu

Webadresse

www.pv.eu


Hos P&V jobber vi for å styrke våre kunders konkurransekraft ved å arbeide strategisk med IP. Vi gir profesjonell rådgivning i alle aspekter ved forretningsmessig utnyttelse av IP og vårt team i Norge har årelang erfaring i å rådgi både oppstartsfirmaer og store multinasjonale selskaper. I tillegg legger vårt datterselskap tto a/s et unikt aspekt til våre tjenester ved å rådgi våre kunder om utvikling og kommersialisering av teknologien bak deres IP.