IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

ONSAGERS AS


/link/a32d2ddb976c44008b1721ff21d41a6d.png

Onsagers sikrer ideene Norge skal leve av i morgen. Med dedikerte bransjeteam tilbyr Onsagers rådgivning innen IP-Strategi, bl.a. patent-, varemerke- og designbeskyttelse.  NHO har inngått en samarbeidsavtale med Onsagers, med tilbud om kurs, rabatter og en gratis IP-sjekk til alle NHO’s medlemmer.