IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Nerderiket AS


/link/46dc6a5a379548ad81079563e95e385a.aspx
Navn på bedrift

Nerderiket AS

Rettighetsområde

Design
Patent
Varemerke

Tjenesteområder

Fullmektig for internasjonale søknader
Råd om IP-strategi
Utarbeidelse og fullmektig for søknad - patent
Utføre IP Due Diligence
Vurdering av handlingsrom (Freedom to operate)

Adresse

Kviebakken 93B
4034 Stavanger

Kontaktperson:

 Gro Katarina Andorsen

Telefon

Epost

info@nerderiket.no

Webadresse

www.nerderiket.no


  • Sertifisert som European Patent Attorney

Nerderikets mål er å gjøre «immaterielle verdier» forståelig, oversiktlig og lønnsomt for små/mellomstore teknologibedrifter. Gro Katarina Andorsen er norsk og europeisk patentrådgiver og har elleve års erfaring fra patentbyrå med saker hovedsakelig relatert til petroleumsindustrien og landbruk.

Nerderiket tilbyr hjelp med IP-strategi, kurs og foredrag, in-house patenttjenester, å utarbeide patentsøknader og besvare uttalelser fra patentmyndigheter, og oversettelser fra engelsk til norsk.