IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Kvale Advokatfirma DA


/link/dbc0f3a95f264d96a9f13729cd601154.jpg
Navn på bedrift

Kvale Advokatfirma DA

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo

Adresse

Postboks 1752 Vika, 0122 Oslo

Besøksadresse:

Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo

Telefon

+47 22 47 97 00

Epost

post@kvale.no

Webadresse

www.kvale.no


Immaterialrett er et felt i stadig endring. Kvales advokater i er til enhver tid oppdaterte slik at vi kan gi våre kunder den beste spisskompetansen.

Vi yter strategisk rådgivning og bistand innen alt fra utarbeidelse og inngivelse av registreringssøknader, interne IPR strategier, utarbeidelse og forhandlinger av avtaler, til prosedering av saker for domstolene.

Kvale har lang erfaring og solid kompetanse i å bistå både norske og utenlandske klienter som ønsker å beskytte eller håndheve immaterielle rettigheter, som varemerker, design, firma og opphavsrett. Vi har særskilt erfaring med store tvistesaker om gyldighet og inngrep i patenter, samt om misbruk av forretningshemmeligheter og annen know-how. Vår praksis omfatter også saker om markedsføringsloven.