IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Konnexus Advokatfirma AS


/link/be9438c1f8174ae7822cfb7e1bcd740c.aspx
Navn på bedrift

Konnexus Advokatfirma AS

Rettighetsområde

Design
Opphavsrett/åndsverk
Patent
Varemerke

Tjenesteområder

Beskyttelse av forretningshemmeligheter
Kjøp, salg og lisensiering av IP-rettigheter
Konflikt, håndhevelse og tvisteløsninger
Råd om IP-strategi
Utarbeidelse av juridiske avtaler
Utføre IP Due Diligence

Adresse

PiR Cowork
Keiser Wilhelmsgate 22
6003 Ålesund

Kontaktperson: 

Emma Blake

Telefon

941 53 282

Epost

emma@konnexus.no

Webadresse

www.konnexus.no


  • Har tegnet ansvarsforsikring

Konnexus spesialiserer seg på immaterialrett og kontraktsrett. Vi har lang og internasjonale erfaring i å arbeide med IP-beskyttelse og kommersialiseringsstrategier, og kan hjelpe med utvikling av innovasjonsledelse og IP-administrasjonsprosesser.

Vi har særlig kompetanse innen kjøp, salg og lisensiering av IP rettigheter, utvikling og implementering av IP-management prosesser for effektiv beskyttelse av IP-rettigheter, samarbeidsavtaler og IP management i forhold til EU-finansierte og forsknings- prosjekter (for eksempel under Horizon Europe, EEA Grants og Eurostars-programmer), IP due diligence i forhold til oppkjøp og salg av virksomheter, beskyttelse av forretningshemmeligheter.

Ekspertene våre kan gi råd om salgs-, lisens- og samarbeidskontrakter under engelsk lov.