IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Konnexus Advokatfirma AS


/link/be9438c1f8174ae7822cfb7e1bcd740c.aspx
Navn på bedrift

Konnexus Advokatfirma AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Avtaleutforming
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Møre og Romsdal

Adresse

Blue Innovation Arena
NMK Campus Ålesund
Borgundvegen 340
6009 Ålesund

Telefon

941 53 282

Epost

emma@konnexus.no

Webadresse

www.konnexus.no


Konnexus er et konsulentselskap som spesialiserer seg innen rådgivning om immaterielle rettigheter og kommersielle avtaler. Selskapet ble etablert av Emma Blake, som er både engelsk kvalifisert jurist og norsk advokat med nesten 10 års industri erfaring som Commercial and IP Manager. Konnexus kombiner juridisk kompetanse med industri erfaring for å tilby praktisk rådgivning på tvers av hele livssyklusen for IPR rettigheter og kommersielle kontrakter. I forhold til immaterielle rettigheter tilbyr Konnexus råd om etablering og eierskap, strategier for beskyttelse og registrering, forvaltning og kostnadsstyring av IP porteføljer og kommersialisering av immatrielle rettigheter gjennom lisensering og samarbeidsprosjekter.