IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

House of Knowledge


/link/4cda735cf0ac4459833a6b397f3b252f.jpg
Navn på bedrift

House of Knowledge

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering

Fylke

Vest-Agder Trøndelag

Adresse

Innherredsveien 7 7014 Trondheim

Markens Gate 8, 4662 Kristiansand

Telefon

413 06 634

Epost

magnus.hakvag@hoknowledge.com

Webadresse

www.hoknowledge.com


House of Knowledge er et konsulentfirma med 6 ansatte som holder til i Trondheim og Kristiansand.

Vårt spesialområde er sikring og utvikling av konkurransefortrinn og konkurranseposisjon via strategisk håndtering av IP og IPR.

Vi jobber med hele spekteret av bedrifter, fra  oppstartsbedrifter og SMBer i Norge til større internasjonale organisasjoner i Europa.

House of Knowledge bidrar med rådgivning på hvordan bedrifter kan maksimere verdi av IP og IPR. Sammen med bedriften vil vi vurdere virksomhetens konkurransefortrinn og hvilke strategiske valg man bør ta for videre vekst.

Vi sitter i ledergruppen i CEN og ISO sammen med blant annet WIPO og OECD på terminologi, begreper og definisjoner.

Vi leder norsk arbeidet med Innovasjon Management på:

- SN / K 512 Innovation Management (nasjonalt)

- CEN TC 389 Innovasjonsledelse Systems (Europeisk/regionalt)

- ISO TC 279 Innovasjonsledelse (Globalt)