IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Håmsø Patentbyrå AS


/link/243e827ed0fa4db286ae5af88cd99288.aspx
Navn på bedrift

Håmsø Patentbyrå AS

Rettighetsområde

Design
Opphavsrett/åndsverk
Patent
Varemerke

Tjenesteområder

Beskyttelse av forretningshemmeligheter
Fullmektig for internasjonale søknader
Granskinger og overvåking - design
Granskinger og overvåking - varemerke
Granskinger og overvåkning - patent
Kjøp, salg og lisensiering av IP-rettigheter
Konflikt, håndhevelse og tvisteløsninger
Råd om IP-strategi
Utarbeidelse av juridiske avtaler
Utarbeidelse og fullmektig for søknad - design
Utarbeidelse og fullmektig for søknad - patent
Utarbeidelse og fullmektig for søknad - varemerke
Utføre IP Due Diligence
Vurdering av handlingsrom (Freedom to operate)

Adresse

Hovedkontor
Forusparken 2
4031 Stavanger

Kontorfellesskap Sandnes
Innovation Dock
Rådhusgata 6
4306 Sandnes

Kontorfellesskap Kristiansand
Coworx
Rådhusgata 6
4611 Kristiansand

Kontaktpersoner:

Patent - Krister Mangersnes, krister.mangersnes@patent.no
Varemerke, design - Reidun Rosså Korsberg, reidun.korsberg@patent.no

Telefon

51 60 51 51

Epost

hamso@patent.no

Webadresse

www.patent.no


  • Har tegnet ansvarsforsikring
  • Sertifisert som European Patent Attorney

Håmsø Patentbyrå har siden 1950 rådgitt bedrifter om beskyttelse av deres teknologi, navn og identitet. Sammen med våre norske og internasjonale partnere kan vi tilby et komplett tjenestetilbud, hvor IP strategi brukes til å skape mest mulig verdi for kundene våre.

Våre patentrådgivere har i tillegg til patentjuridisk også teknisk utdannelse innen ulike teknologiområder, såsom mekanikk, elektronikk, halv-leder, olje og gass, fornybar energi, offshore, akvakultur, agrikultur, robot og programvare. Våre varemerkerådgivere har juridisk og/eller markedsføringsbakgrunn.