IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS


/link/243e827ed0fa4db286ae5af88cd99288.aspx
Navn på bedrift

HÅMSØ PATENTBYRÅ AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Rogaland Vest-Agder

Adresse

Hovedkontor
Forusparken 2
4031 Stavanger

Kontorfellesskap Sandnes
Innovation Dock
Rådhusgata 6
4306 Sandnes

Kontorfellesskap Kristiansand
Coworx
Rådhusgata 6
4611 Kristiansand

Telefon

51 60 51 51

Epost

hamso@patent.no

Webadresse

www.patent.no


Håmsø Patentbyrå har et komplett tjenestetilbud innen patent-, varemerke- og designbeskyttelse. Våre tjenester omfatter rådgiving, forundersøkelser, utarbeidelse av nasjonale og internasjonale søknader om beskyttelse innen våre tjenesteområder, oversettelser, lisensiering, rettstvister og representasjon av søkere overfor norske og internasjonale patentmyndigheter, IP-strategi, overvåking av industrielle rettigheter og analyser. 

Håmsø Patentbyrå er skandinavisk representant i det internasjonale AIPEX-nettverket som tilbyr en forenklet forvaltning av internasjonale IP-porteføljer.