IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

EU ASSIST MORTEN ØIEN


Navn på bedrift

EU ASSIST MORTEN ØIEN

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Avtaleutforming
IPR-strategi
Bedriftsrettede IPR-kurs

Fylke

Trøndelag

Adresse

Skarsleite 22, 7089 Heimdal

Telefon

92818306

Epost Webadresse


Enkeltmannsforetak med rådgivning og bistand til kontraktsforhandlinger, IPR-strategi og konkret rettighetsregulering i EU-finansierte prosjekter som hovedforretningsområde.