IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Curo AS


/link/0fcc3e552f87414cbec575788f3f7d6e.jpg

  • Har tegnet ansvarsforsikring
  • Sertifisert som European Patent Attorney

Curo AS er et tradisjonelt patentkontor med arbeidsområde patent, varemerke og design.  Vi bidrar med rådgivning innen fagfeltet samt utforming og oppfølging av søknader for de tre nevnte rettsinstrumenter nasjonalt og internasjonalt.  Utenfor Norge er vi autorisert til å håndtere patentsøknader direkte overfor det europeiske patentkontor (EPO), mens vi utenfor Europa håndterer søknader i samarbeid med lokale aktører i alle verdensdeler.  Curo ble stiftet i 1970 (de første år under annet navn). Curo har siden 2008 vært representert i styringsorganer av det europeiske patentinstitutt (epi).