IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Curo AS


/link/0fcc3e552f87414cbec575788f3f7d6e.jpg
Navn på bedrift

Curo AS

Rettighetsområde

Patent
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter

Fylke

Akershus Trøndelag

Adresse

Vestre Rosten 81, 7075 Tiller (Hovedkontor)
Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller

Telefon

72857300

Epost

curo@curo.no

Webadresse

www.curo.no


Curo AS er et tradisjonelt patentkontor med arbeidsområde patent, varemerke og design.  Vi bidrar med rådgivning innen fagfeltet samt utforming og oppfølging av søknader for de tre nevnte rettsinstrumenter nasjonalt og internasjonalt.  Utenfor Norge er vi autorisert til å håndtere patentsøknader direkte overfor det europeiske patentkontor (EPO), mens vi utenfor Europa håndterer søknader i samarbeid med lokale aktører i alle verdensdeler.  Curo ble stiftet i 1970 (de første år under annet navn). Curo har siden 2008 vært representert i styringsorganer av det europeiske patentinstitutt (epi).