IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

CODEX ADVOKAT OSLO AS


/link/cc146b550fc44a5ab541c3e39e4409e6.jpg
Navn på bedrift

CODEX ADVOKAT OSLO AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo

Adresse

Kristian Augusts gate 7b, Oslo (besøksadresse)

Postboks  8744 St. Olavs plass, 0028 Oslo, Norge

Telefon

02469

Epost

oslo@codex.no

Webadresse

Codex.no


Vi er et offensivt og spesialisert advokatfirma med 60 ansatte per dags dato. Kontorene våre er lokalisert i Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi bistår både private og næringsdrivende kunder både nasjonalt og internasjonalt.

Våre rettighetsadvokater bistår med sikring-, registrering-, tvister- og avtaler i forhold til immaterielle verdier som:

Avdelingen har også tung kompetanse innen alle typer it-kontrakter og produktetterlikningsaker.

Våre advokater bistår private og næringsdrivende både nasjonalt og internasjonalt. Codex er i tillegg til å være en del av det internasjonale advokatnettverket IAG (Integrated Advisory Group) også medlem av INTA (International Trademark Association), ECTA og kan tilby juridisk bistand både i Europa, USA og Asia.