IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Brækhus Advokatfirma DA


/link/3841008ddf0f4b7ab25da36c6dc07243.aspx

  • Har tegnet ansvarsforsikring

I Brækhus Advokatfirma er vi rundt 80 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vårt tverrfaglige kunnskapsmiljø består av eksperter innen en rekke fagområder og vi samarbeider tett med våre klienter for å nå deres ambisjoner.

Brækhus bistår norske og internasjonale selskaper med ulike immaterial- og markedsrettslige behov, blant annet innen varehandel, energi, teknologi og legemiddelindustrien. Vi bistår med etablering, sikring og håndheving av varemerker, design, patenter, opphavsrett og forretningshemmeligheter, og løpende rådgivning i alle markedsføringsrettslige spørsmål. Våre advokater har også lang erfaring med håndtering av immaterielle verdier i tvister og transaksjoner, og opptrer jevnlig overfor domstolene i immaterial- og markedsføringssaker.

Som et av få norske advokatfirmaet tilbyr også Brækhus aktive porteføljetjenester for varemerke- og designregistreringer (Brækhus IP). Dette gir virksomheten deres trygghet om at deres immaterielle rettigheter blir ivaretatt på en ryddig og effektiv måte. Med utgangspunkt i virksomhetens forretningsmessige mål arbeider våre erfarne advokater tett på virksomheten for å sikre ivaretakelse av kritiske områder. Dette sikrer gode IP-strategiske prosesser tilpasset virksomhetens forretningsstrategi.

Brækhus er også ett av bransjens mest internasjonalt orienterte advokatfirmaer. Gjennom globale nettverk av samarbeidspartnere løser vi enhver juridisk utfordring, uavhengig av landegrenser, noe som er særlig aktuelt for IP-rettigheter som er registrert i mange ulike land.