IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Bing Hodneland advokatselskap DA


/link/19b3384143a547fea6f06fd31ea730e1.aspx

  • Har tegnet ansvarsforsikring

Bing Hodneland er et mellomstort selskap med dyptgående bransjekunnskap innen fast eiendom, entreprise, IT, underholdning, media, kultur og sport, samt spisskompetanse innen arbeidsrett, skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og tvisteløsning.

Vi bistår med juridisk bistand innen immaterialrett, med særlig vekt på opphavsrett, varemerker, design og domenenavn. Vi utarbeider lisensavtaler, overdragelsesavtaler og andre avtaler som omfatter opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, og vi kan bistå med beskyttelse av
immaterielle rettigheter i form av registrering av varemerker, design, patent og domenenavn. Vi utarbeider IPR-strategier, og følger opp ovenfor immaterialrettskrenkelser. Vi håndterer tvister for Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter, domeneklagenemnda, WIPO og domstolene.

Vi har spisskompetanse innen domenenavntvister og utstrakt erfaring med søkemotorer og digital forvaltning av immaterielle rettigheter.

I samarbeid med vår arbeidsrettsavdeling, bistår vi med utforming ansettelsesavtaler og regulering av immaterielle rettigheter på arbeidsplassen, inkludert arbeidstakeroppfinnelser.