IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Bing Hodneland advokatselskap DA


/link/d4f45865f1ac4468b8aeda30aba41bf2.aspx
Navn på bedrift

Bing Hodneland advokatselskap DA

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo

Adresse

Besøksadresse: Bing Hodneland advokatselskap DA, Fridtjof Nansens plass 4, 7. et. Oslo

Postadresse: Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 1903 Vika, 0124 Oslo

Telefon

+47 23 31 59 90

Epost

post@binghodneland.no

Webadresse

https://binghodneland.no/


Bing Hodneland advokatselskap DA ble etablert i 1897. Selskapet består i dag av 44 ansatte; 18 partnere, 15 ansatte advokater og 11 i administrasjonen.

Våre hovedsatsningsfelt er IT og media samt fast eiendom og entreprise. I tillegg har vi spisskompetanse innenfor arbeidsrett, skatt og avgift, selskapsrett og transaksjoner.

Blant våre partnere har vi medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg, innenfor IKT og personvern og immateriell- og markedsføringsrett. Flere av våre advokater er autoriserte merknadsforfattere på Lovdata, fagbokforfattere og forelesere.

Bing Hodnelands avdeling for IT & Media utgjør et fagmiljø som er viet til medie- og IT-bransjens juridiske behov. Kompetansen er bygget opp gjennom mange år med bistand til Norges ledende aktører i IT- og mediesektoren.

Flere av våre advokater har tidligere arbeidet i noen av de ledende virksomhetene i IT- og mediebransjen. Vi kjenner derfor de aktuelle bransjene godt, og har god kjennskap til både de juridiske og de kommersielle behovene til bransjenes aktører. Våre klienter skal få både raske og gode svar når det haster, og grundige utredninger av større problemstillinger når det behøves. Våre advokater har dessuten solid prosedyreerfaring, og har ført mange av de sentrale rettssakene innen de aktuelle fagfeltene i Høyesterett.

Vi dekker alle de sentrale rettsområdene som er relevante for IPR: Opphavsrett, varemerkerett, designrett, markedsrett, medierett og patentrett.