IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Baumann Advokatfirma


/link/84d0c3947c2a4acbbe8a0198d1141f86.aspx
Navn på bedrift

Baumann Advokatfirma

Rettighetsområde

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Avtaleutforming
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Sogn og Fjordane

Adresse

Besøk: Storgata 1, 6993 Høyanger

Post: Postboks 127, 6991 Høyanger

Telefon

+47 902 06 628

Epost

post@baumannadvokat.no

Webadresse

www.baumannadvokat.no


Baumann Advokatfirma er et advokatfirma i Høyanger i Sogn og Fjordane som rådgir og representerer virksomheter og privatpersoner i sivilrettslige saker i hele fylket. Med utgangspunkt i sin erfaring som forretningsadvokat med fokus på IPR, kontraktsrett og personvern, samt som utreder i Høyesterett, er advokat Stine Baumann en advokat som har både strategisk og juridisk fokus.