IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Arntzen de Besche Advokatfirma AS


/link/36898c89179440a68e393b985cb35115.aspx
Navn på bedrift

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Rettighetsområde

Design
Opphavsrett/åndsverk
Patent
Varemerke

Tjenesteområder

Beskyttelse av forretningshemmeligheter
Kjøp, salg og lisensiering av IP-rettigheter
Konflikt, håndhevelse og tvisteløsninger
Råd om IP-strategi
Utarbeidelse av juridiske avtaler
Utføre IP Due Diligence
Vurdering av handlingsrom (Freedom to operate)

Adresse

Beddingen 16
7042 Trondheim
(Postboks 8853, 7481 Trondheim)

Ruseløkkveien 30
0251 Oslo
(Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo)

Kongsgårdbakken 1
4005 Stavanger
(Postboks 660, 4003 Stavanger)

Kontaktpersoner:

Tommy Dahlen, tod@adeb.no, +47 994 57 460
Christopher Hestnes, che@adeb.no, +47 400 79 778

Telefon

23 89 40 00

Epost

tod@adeb.no

Webadresse

www.adeb.no


  • Har tegnet ansvarsforsikring

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma med nærmere 180 ansatte og kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim.

Vår avdeling for IP og Teknologi besitter sterk bransjekunnskap og dekker hele spekteret av juridisk rådgivning for alt fra startups til etablerte internasjonale aktører. Vi bistår bl.a. innenfor kommersialisering av teknologi, FoU, avtaler, beskyttelse av IP, bistand mot søknadsmyndigheter, transaksjoner, håndheving av rettigheter og tvister. Vi har et solid tverrfaglig miljø, med sterk kompetanse på tilgrensende fagområder som IT, medierett og personvern.