IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Arntzen de Besche Advokatfirma AS


/link/53a0de451e014c0c984e32c9abd299ae.aspx
Navn på bedrift

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo Rogaland Trøndelag

Adresse

Kontaktperson Oslo: Andreas Nordby
Bygdøy Allè 2, Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo

Kontaktperson Trondheim: Tommy Dahlen
Dyre Halses gate 1A, Postboks 8853 Solsiden, 7481 Trondheim

Stavanger
Kongsgårdbakken 1, Postboks 660, 4003 Stavanger

Telefon

Oslo: 23 89 40 00, Trondheim: 73 87 12 00, Stavanger: 51 89 89 00

Epost

Oslo: oslo@adeb.no, Trondheim: trondheim@adeb.no, Stavanger: stavanger@adeb.no

Webadresse

www.adeb.no


Med nærmere 135 advokater og kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger, er Arntzen de Besche blant Norges ledende advokatfirma. Vi leverer juridisk rådgivning som skaper verdier, forenkler kompliserte transaksjoner og løser opp komplekse og krevende forhandlinger.

Vi bistår typisk innenfor IPR-strategi, avtaleutforming, lisensiering og håndhevelse av immaterielle rettigheter, herunder IPR due diligence, transaksjoner og FoU-avtaler. Vår erfaring innenfor teknologi- og forskningssektoren er betydelig, og vi bistår virksomheter i alle ulike faser, fra oppstart til vekst og eventuelle oppkjøp. Vi har god kjennskap til det offentlige virkemiddelapparatet, støtteordninger etc.