IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS


/link/c3302f4387dc4e2d98802330a8dcf430.jpg
Navn på bedrift

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo Troms Hordaland Rogaland Vest-Agder Trøndelag

Adresse

Christies gate 3 A

Postboks 1213 Sentrum

5811 Bergen

Telefon

Advokat Trine Lise Fromreide: 989 04 837

Epost

tlf@svw.no

Webadresse

www.svw.no


Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge. Simon­sen Vogt Wiigs eksper­tise omfat­ter alle for­mer for imma­terielle rettigheter, inklud­ert vare­merker, patent, dome­ne­navn, design, opphavs­rett og know-how. Vi bistår med både strate­gisk råd­givn­ing, forhan­dlinger, transak­sjoner (herunder due diligence) og tvisteløsning. Vi bistår også nystartede selskaper med hvordan de skal beskytte sin IPR for å sikre verdiskapning. Vår immaterialrettsavdeling er topprangert av både Chambers og Legal 500.