IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

ADVOKATFIRMAET SELMER DA


/link/772025eec6f64be4b50b280f01f5c109.jpg
Navn på bedrift

ADVOKATFIRMAET SELMER DA

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Avtaleutforming
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo Trøndelag

Adresse

Postboks 1324 Vika

0112 Oslo

Telefon

23 11 65 00

Epost

n.einstabland@selmer.no eller m.rove@selmer.no

Webadresse

www.selmer.no


Vi bistår med sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR). Vår rådgivning omfatter strategiplanlegging, avtaleinngåelser, lisensiering og overdragelse av IPR. Vi bistår også med vurdering av gyldighet av, inngrep i og håndheving av IPR som patent, opphavsrett, varemerker, design og forretningshemmeligheter.