IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirmaet Hjort DA


/link/96b465485bfa45a3af80995819f5f336.aspx

  • Har tegnet ansvarsforsikring

Hjort har et av landets ledende fagmiljøer innen immaterielle rettigheter. Våre advokater har lang praktisk erfaring som rådgivere i immaterialrettslige spørsmål. Vi kan bistå med hele spekteret av tjenester, enten det gjelder patenter, varemerker, designrettigheter, domenenavn, forretningshemmeligheter, know-how eller tilgrensende regelverk som god forretningsskikk og produktetterligning etter markedsføringsloven. 

Vi har erfaring fra lovgivningsarbeid og har arbeidet aktivt med immaterielle rettigheter i ledende norske konsern. Vår faglige kompetanse kombinert med solid bransjeforståelse, gjør at vi kan gi din virksomhet gode strategiske råd om hvordan slike rettigheter skal håndteres. 

Vi er anbefalt av ledende rangeringsbyråer som Chambers, Legal 500 og IP Stars for vår kompetanse innen immaterielle rettigheter. 

Hjort er særlig kjent for sin tvisteløsningskompetanse og vi har lang erfaring med håndtering av tvister i så vel domstolene som de særlige nemder og andre tvisteløsningsorganer som finnes innenfor immaterialrettsområdet. Vår transaksjonsavdeling har også særlig erfaring med IP due diligence og andre prosesser knyttet til kjøp og salg av immaterielle rettigheter eller virksomheter der immaterielle rettigheter representerer vesentlige verdier.