IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirmaet Grette AS


/link/19c65151c68e4c50b998865ef760bbc1.aspx

  • Har tegnet ansvarsforsikring

Grette leverer fulldekkende advokattjenester innenfor sektorer som bla industri, teknologi/digitalisering, forskning og helse. Vi bidrar med å beskytte klienters forretningshemmeligheter og IP-rettigheter gjennom riktig IP-strategi, kjøp og lisensiering av rettigheter, samt juridisk rådgivning fra oppstart til oppkjøp.

Grette består av over 100 advokater. Vi er lokalisert i Oslo, men med klienter i hele Norge og internasjonalt. Vi jobber effektivt og digitalt med våre klienter.