IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirmaet Grette AS


/link/19c65151c68e4c50b998865ef760bbc1.aspx

Grette er et forretningsadvokatfirma med kunnskapsrike, innsiktsfulle og engasjerte
advokater. Alle har en bred og allsidig bakgrunn, men er spesialisert på ulike
områder. Grette tilbyr spisskompetanse på alle sentrale deler av
forretningsjussen. Det legges vekt på personlig service og et tett og
tillitsfullt samarbeid uten formelle barrierer.

Grettes  anerkjente IP-gruppe har langerfaring med prosedyre i patent-, varemerke- og designsaker. Vi bistår med strategisk rådgivning, "freedom-to-operate"-analyser, IP due diligence, arbeidstakeroppfinnelser, IP-transaksjoner, lisensiering og FoU-avtaler i grenseflaten mellom konkurranserett og immaterialrett.