IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirmaet Ræder AS


/link/007d8ca6d4794b30baa5e2ac4c2f8707.aspx

  • Har tegnet ansvarsforsikring

Advokatfirmaet Ræder AS er et fullservice advokatfirma og har IPR som et sentralt satsningsområde.

Beskyttelse av rettigheter er et sentralt virkemiddel for norske virksomheter for å sikre egne verdier og stå sterkere i konkurransen med andre aktører. Ræder har en av landets mest erfarne avdelinger innen rettighetsjuss og vi bistår kunder i alle bransjer med å etablere, sikre og håndheve rettigheter av alle slag.

Vi bistår også med spørsmål knyttet til forretningshemmeligheter og markedsføring. Vi bistår blant annet med

  • Registrering av varemerker, design, domener og foretaksnavn
  • Administrasjon av varemerke og designporteføljer
  • Vurderinger og råd i forbindelse med helhetlige strategier knyttet til virksomhetens rettigheter
  • Kontraktsforhandlinger vedrørende utnyttelse og/eller overføring av rettigheter
  • Rettighetsklarering for rettighetshavere og mottakere
  • Klage- og domstolsbehandling av alle typer rettighetsspørsmål

Vi legger stor vekt på å tilegne oss kunnskap om våre kunders virksomhet for å ivareta deres interesser i dag og i fremtiden.