IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirmaet Ræder AS


/link/007d8ca6d4794b30baa5e2ac4c2f8707.aspx
Navn på bedrift

Advokatfirmaet Ræder AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo

Adresse

Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 11, 0191 Oslo

Postadressen: Postboks 2944 Solli, 0230 Oslo

Telefon

23 27 27 00

Epost

post@raeder.no

Webadresse

www.raeder.no


Advokatfirmaet Ræder AS er et full-service advokatfirma og har IPR som et sentralt satsningsområde.

Beskyttelse av rettigheter er et sentralt virkemiddel for norske virksomheter for å sikre egne verdier og stå sterkere i konkurransen med andre aktører. Ræder har en av landets største og mest erfarne avdelinger innen rettighetsjuss og vi bistår kunder i alle bransjer med å etablere, sikre og håndheve rettigheter av alle slag.

Vi bistår blant annet med;

  • Registrering av varemerker, design, domener og foretaksnavn
  • Administrasjon av varemerke og designporteføljer
  • Vurderinger og råd i forbindelse med helhetlige strategier knyttet til virksomhetens rettigheter.
  • Kontraktsforhandlinger vedrørende utnyttelse og/eller overføring av rettigheter
  • Rettighetsklarering for rettighetshavere og mottakere
  • Klage- og domstolsbehandling av alle typer rettighetsspørsmål

Ræder benytter det anerkjente registerings- og administrasjonssystemet PATRICIA, og tilbyr enkel og trygg behandling av våre kunders rettighetsporteføljer.

Vi legger stor vekt på å tilegne oss kunnskap om våre kunders virksomhet for å ivareta deres interesser i dag og i fremtiden.