IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS


/link/41c51214346b4910954a855d4c481246.png
Navn på bedrift

Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Avtaleutforming
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Rogaland

Adresse

Kontaktperson: Advokat/ Partner Erik Torall

 

Besøksadresse: Verksgata 7 , 4013 Stavanger

 

Postadresse: Postboks 155 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon

51 89 96 00

Epost

et@ebtas.no

Webadresse

http://www.advokatene.no/


De immaterielle rettigheter har i dag ofte større økonomisk verdi for bedriftene. Hvis noen av dine konkurrenter illojalt utnytter dine immaterielle verdier i bedriften i strid med "god forretningsskikk”, kan det betyr tap av markedsandeler og kunne være svært negativt for din bedrift. Advokater i Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall AS (EBT) vil kunne bistå deg ved både rådgivning og hvordan du best beskytter dine IPR rettigheter og videre hvordan du bør gå frem hvis rettighetene er krenket.