IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirma DLA Piper Norway DA


/link/30424d82e18e4ced804ff584cc273cfb.aspx

  • Har tegnet ansvarsforsikring
DLA Piper har en av de største gruppene med teknologi og IP-advokater i verden. Nesten 500 advokater hjelper daglig våre klienter med å sørge for etablering, kommersialisering og håndheving av immaterielle rettigheter. Dette for å øke muligheten for vekst og beskytte markedsandeler lokalt og globalt.
Vi forstår de kommersielle sidene ved dette arbeidet og forventningene som skapes ved tvister og forhandlinger. Vi håndterer IP porteføljer for norske og globale klienter  og har bred erfaring både med strategisk rådgivning knyttet til IP og etablering av alle typer IP rettigheter. Våre bistand bistår blant annet med:
  • rådgivning innen IP strategi
  • etablering og registrering immaterielle rettigheter i Norge, EU og globalt
  • kontraktsutarbeidelse og forhandlinger knyttet til etablering, utnyttelse eller overdragelse av immaterielle rettigheter.
  • håndtering av klager og tvister knyttet til immaterielle rettigheter
  • transaksjonsrettet bistand, herunder gjennomgang og håndtering av immaterielle rettigheter og i transaksjonssammenheng.