IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirma DLA Piper Norway DA


/link/524d963740c24022952ec9f8371b0f36.aspx
Navn på bedrift

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo

Adresse

Besøksadresse: Bryggegaten 6, 0250 Oslo
Postadresse: Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo

Telefon

+47 24 13 15 00

Epost

info.norway@dlapiper.com

Webadresse

www.dlapiper.no


DLA Piper har en av de største gruppene med teknologi og IP-advokater i verden. Nesten 500 advokater hjelper daglig våre klienter med å sørge for etablering, kommersialisering og håndheving av immaterielle rettigheter. Dette for å øke muligheten for vekst og beskytte markedsandeler lokalt og globalt.
Vi forstår de kommersielle sidene ved dette arbeidet og forventningene som skapes ved tvister og forhandlinger. Vi håndterer IP porteføljer for norske og globale klienter  og har bred erfaring både med strategisk rådgivning knyttet til IP og etablering av alle typer IP rettigheter. Våre bistand bistår blant annet med:
  • rådgivning innen IP strategi
  • etablering og registrering immaterielle rettigheter i Norge, EU og globalt
  • kontraktsutarbeidelse og forhandlinger knyttet til etablering, utnyttelse eller overdragelse av immaterielle rettigheter.
  • håndtering av klager og tvister knyttet til immaterielle rettigheter
  • transaksjonsrettet bistand, herunder gjennomgang og håndtering av immaterielle rettigheter og i transaksjonssammenheng.