IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

ACAPO AS


/link/7c04e7d69070477cac5508297e5ec9e8.gif
Navn på bedrift

ACAPO AS

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Forundersøkelser og konkurrentovervåking
Avtaleutforming
Freedom to operate
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo Hordaland Trøndelag

Adresse

Postboks 1880 Nordnes 5817 Bergen

Besøksadresser:

Strandgaten 198 5004 Bergen

Brattørkaia 17B, 7010 Trondheim

Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo

Telefon

55 21 40 80

Epost

mail@acapo.no

Webadresse

www.acapo.no


Acapo er et av Norges ledende konsulentselskap og spesialisert innen IPR. Vi dekker alle tekniske områder og kan bistå i alle juridiske og strategiske spørsmål, særlig i relasjon til patent, varemerker og design.

Våre erfarne rådgivere bistår deg i alt fra søknad og etablering av rettigheter, til IP- strategisk, konflikthåndtering, inngrep, ugyldighet og domstolsbehandling.

Med vårt utstrakte internasjonale kontaktnett sørger vi også for at dine interesser i utlandet ivaretas på beste måte.