IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Advokatfirmaet CLP DA


/link/efeb2137690940d6bc7cbef0de27e408.aspx
Navn på bedrift

Advokatfirmaet CLP DA

Rettighetsområde

Patent
Åndsverk
Varemerke
Design

Tjenesteområder

Juridisk bistand
Utforming av søknader
Avtaleutforming
IPR-strategi
Håndhevelse av immaterielle rettigheter
Bedriftsrettede IPR-kurs
Lisensiering
Kjøp og salg av rettigheter

Fylke

Oslo

Adresse

Besøksadresse:
Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo

Postadresse:     
Postboks 1974 Vika, 0125 Oslo

Telefon

+47 22 87 71 00

Epost

sbr@clp.no

Webadresse

www.clp.no


CLP har om lag 40 advokater og er et effektivt og eksklusivt alternativ til de største advokatfirmaene. Et alternativ der engasjementet er personlig og prosessene preget av svært høy kvalitet.

Teknologi/IPR er ett av CLPs kjerneområder og vi bistår blant annet med registrering, lisensiering og overdragelse av IPR, samt strategisk rådgivning, avtaleinngåelse og håndheving av rettighetsinngrep. CLPs advokater innen teknologi/IPR arbeider tett med våre spesialister innen corporate/M&A i teknologirelaterte transaksjoner. Det betyr effektive prosesser – og leder raskere til gode resultater.