IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Beslutningsverktøy for patentering

Kan løsningen patenteres? Bør løsningen patenteres? Hvor bør løsningen patenteres?

1. Kan løsningen patenteres?

Et målrettet søk i patentdatabaser og kartleggingen av konkurrerende løsninger bidrar til å avdekke om løsningen er unik. Det finnes ulike databaser som kan benyttes i søket som Espacenet, en global søkemotor for patentregistrerte løsninger utviklet av den Europeiske Patentorganisasjonen (EPO).

Videre må løsningen vurderes i forhold til kravene som stilles til patentering. Oppfinnelsen må være ny, den må ha tilstrekkelig oppfinnelseshøyde og være industrielt reproduserbart. 

Søket kan gjøres av kvalifiserte ansatte i bedriften, og en forundersøkelse hos Patentstyret er ofte nyttig i vurderingen.

2. Bør løsningen patenteres?

At løsningen kan patenteres betyr ikke nødvendigvis at den bør patenteres. Beslutningen om å investere i patentbeskyttelse bør tas i lys av forretningsmodellen og konkrete kost-nyttevurderinger.

Denne tabellen kan bidra til vurderingen om patentbeskyttelse:

 

 

3. Hvor bør løsningen patenteres?

Beslutningen om hvilke land som velges for patentbeskyttelse har både økonomiske og

strategiske konsekvenser.

Følgende tabell bidrar til en strukturert vurdering: