IPR­­-hjelp · Fra idé til resultat

Bør løsningen patenteres?

Prøv vårt beslutningsverktøy for patentering, der du også får svar på om løsningen kan patenteres og hvor du kan gjøre det.

For noen er det viktig å beskytte løsningen fra å bli kopiert av konkurrenter. For andre er det unødvendig. Det viktigste er at du har en strategi fra starten av.

Intellectual Property Rights (IPR) handler om å beskytte rettighetene til det du utvikler. De mest kjente formene er patent, varemerkeregistering og designregistrering.

Med strategisk bruk av IPR kan du sikre deg rettigheter til det du utvikler, og bruke rettighetene til å skape konkurransefortrinn og øke lønnsomheten.

Derfor bør du tenke på IPR helt fra starten av, spesielt hvis du skal ut i verden. En robust IPR-strategi som er godt integrert i forretningsmodellen er kjennetegnet på bedrifter som lykkes.

Trenger du patent?

Mange tror at det viktigste etter å ha klekket ut en idé er å ta patent med en gang. Men patentsøknader er dyrt og tidkrevende. Du må vurdere nøye om gevinsten er verdt kostnaden. For noen er patent helt nødvendig, for andre er det bortkastet tid.

Husk at en patentsøknad avslører mye om løsningen din. Å hemmeligholde viktige deler av løsningen kan også være en fornuftig IPR-strategi.

Patentstyret.no gir deg veiledning om hvordan du skal gå frem når du skal søke patent.